شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق جلد 2
مشخصات کتاب:
سرشناسه : فلسفی، محمدتقی، 1283 - 1377.
عنوان قراردادی : صحیفه سجادیه. برگزیده. شرح
عنوان و نام پدیدآور : شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق/ ترجمه و تفسیر محمدتقی فلسفی.
مشخصات نشر : تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370-
مشخصات ظاهری : ج.

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ قطعه دوم دعای مکارم الاخلاق که شرح و تفسیر آن در بخش دوم این کتاب به چاپ رسیده است؛ 31 - شکر نعمت و کفران آن - چشم پوشی از بدیها؛ 32 - زیور صالحین - زینت متقین؛ 33 - گسترش عدل؛ 34 - فرو بردن غیظ - فرو نشاندن آتش خشم؛ 35 - پراکندگان را پیوند دادن - ایجاد صلح و سازش؛ 36 - نشر خوبیهای دیگران - پنهان داشتن عیوب مردم؛ 37 - طبع نرم در معاشرت - فروتنی و تواضع؛ 38 - حسن رفتار - نرم خویی و ملایمت؛ 39 - حسن خلق در معاشرت - پیشی گرفتن در کارهای خوب؛ 40 - گسترش تفضل - خودداری از ملایمت؛ 41 - ترک احسان نابجا - حق گویی و تحمل مشقت؛ 42 - کم شمردن کارهای خوب - بسیار شمردن کارهای بد؛ 43 - اطاعت باری تعالی در تمام عمل - همگامی با مسلمین - اجتناب از نظرهای اختراعی؛ 44 - درخواست وسعت رزق در کِبَر سن - درخواست قوت در ایام ناتوانی؛ 45 - مصونیت از مسامحه در عبادت - محفوظ ماندن از فَقد بصیرت؛ و …

موضوعات: ویژه برنامه های کوثر بلاگ در ماه مبارک رمضان
[پنجشنبه 1395-03-27] [ 01:40:00 ق.ظ ]