موضوع: "دهه فجر"

خاطره ای از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/11/24  •  ارسال نظر »

#جشنواره_پیروزی_انقلاب
خاطره ای از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی
هشت ساله بودم که خروش ملت بر دستگاه ستمشاهی آغازیدن گرفت . برای اولین بار شعار ترسناک ” مرگ بر شاه ” را در خیابان کسائی اهواز دیدم . بچه بودم و حسابی از این شعار ترسیده بودم با آن حالات کودکی هر روز تعدادی از بچه های کوچه سام را با خود به محل شعارنویسی بر روی دیوار برده و با اشاره شعار را به آنها نشان میدادم !

وقتی برای خانواده تعریف کردم همه عصبانی شدند و مرا بیشتر ترساندند که وای بر حال کسیکه این کار را کرده و ساواک پدرش را در خواهد آورد !

هنوز تظاهرات جدی نشده بود . نرم نرم حرکتها جدی تر می شد . آنروز تظاهرات عظیمی از خیابان خشایار در حال عبور بود . شعارهای مرگ بر شاه و درود بر خمینی و شعارهای دیگری که با تکرار جمعیت خیلی برایم جذاب و نشاط آور بود .

باترس و لرز با آنها بحرکت در آمدم و مرتبآ اعلامیه هائی را افراد خاصی در جمعیت با حساسیت خاصی بدست مردم میدادند . یکی از آن اعلامیه ها بدست منهم رسید دیگر خیلی نمی ترسیدم اعلامیه تا شده را باز کردم برای اولین بار تمثال امام عزیز را دیدم .

اشتراک گذاری این مطلب!

اطلاعیه امام از فرانسه خطاب به مردم شریف ایران صادر شده بود . در حال راهپیمائی متوجه شدم جمعیت از جلو در حال پراکنده شدن هستند بگونه ایکه تقریبآ مردم پخش شدند . در خیابان انقلاب بودیم که خودروهای ارتش به مردم حمله ور شدند . ساختمان نیمه کاره ای بار آجری را برای ساختمان پیاده کرده بودند که تمام جمعیت آجرها را برداشته و بطرف خودروهای ارتش حمله کردند و آنها فرار کردند . خیلی خوشحال شدم و دیگر اصلآ نمی ترسیدم . اعلامیه امام را دوباره تا کرده و در جیبم گذاشته و با خوشحالی بطرف خانه برگشتم . به کوچه مان که رسیدم تمام ماجرا را با آب و تاب برای بچه های کوچه تعریف کردم .

وارد خانه شدم پدرم گفت کجا بودی ؟ گفتم راهپیمائی بودم و اعلامیه امام را نشان دادم و خلاصه کتک مفصلی خوردم و اعلامیه را ازمن گرفت و هشدار داد که تکرار نشود .

از پدرم که فرد مومن و از هیئت امناء مسجد بود تعجب کردم که چرا اینطور عمل کرد ! همیشه در دلم مانده بود که چرا پدرم اعلامیه و تصویر امام را از من گرفت و احتمالآ انداخته است !

مدتها گذشت و از ذهنم موضوع پاک نشده بود یکروز اتفاقآ قرآن پدرم را باز کردم و با تعجب همان اعلامیه امام را دیدم که پدرم با ارادتی که به امام عزیز داشت آنرا در قرآن خود نگهداری نموده بود .

خیلی از کار پدرم خوشم آمد که چگونه با درایت اینگونه عمل کرده بود .

در ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامیمان یاد و خاطره پدر عزیزم و همه شهدای عزیز انقلاب و امام شهیدان را گرامی میداریم و به روح پرفتوحشان درود بیکران میفرستیم .

خاطره ای از زبان یکی از جاماندگان روزهای شکوهمند انقلاب

1486544430_-_-_-1.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

بشنویم از رهبر عزیزمان در رابطه با انقلاب اسلامی

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/11/24  •  ارسال نظر »

#جشنواره_پیروزی_انقلاب
بشنویم از رهبر عزیزمان در رابطه با انقلاب اسلامی .
*معمولاً در پدیده‌هایی که انسان مشاهده میکند که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته لکن ناگهان یک پدیده‌ای در محیط دید انسان بُروز میکند، دست خدایی مشهودتر از همه‌جای دیگر است؛ یک نمونه‌اش خود انقلاب اسلامی [است].
*امام [در زمان مبارزات قبل انقلاب] فرموده بودند این انقلاب پیروز خواهد شد، چون نشانه‌ی حضور دست قدرتمند الهی است.
*در حوادثی که شما دست قدرت الهی را پشت سرش بوضوح می‌بینید و برکاتش را مشاهده میکنید، باید شکر کرد. اگر شکر کردیم میماند، اگر شکر نکردیم گرفته میشود. اگر ملّت ایران شکر انقلاب را نکرده بود، انقلاب میرفت.
*بسیج یکی از آن پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهَم شد به اینکه این اقدام را بکند؛ بسیج بیست میلیونی که ایشان اعلان کردند و سازمان بسیج که تشکیل شد، خیلی کار بزرگی بود.
*امام [با تشکیل بسیج] سرنوشت انقلاب را سپرد به جوانها؛ و هر مجموعه‌ی جوانی، هر نسلی، وقتی از جوانی پا میگذارد به میانسالی، در واقع این امانت را تحویل میدهد به نسل جوان بعد از خودش و این سلسله تمام‌نشدنی است.
*مجموع آحاد ملّت و کشور مأموریّت دارند انقلابشان را حفظ کنند؛ این وظیفه‌ی همه‌ی ما است؛ امّا جوان پیش‌ران است، موتور حرکت است.
*اندیشه‌ی پیران و فکر و تجربه‌ی آنها آن‌وقتی به کار می‌آید که حرکت جوانانه‌ی جوانان وجود داشته باشد؛ پیش‌ران حرکت انقلاب، جوانها هستند.
*یک عدّه‌ای اوّل انقلاب جزو کسانی بودند که پرشور با انقلاب همراه بودند امّا از روی احساس؛ از روی عمق فهم دینی نبود… نتیجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی آدمهایی که زاویه‌ی با انقلاب داشتند، اینها هم با انقلاب زاویه‌دار شدند، شدند مقابل انقلاب.
*بسیج جناحی نیست؛ یکی از دو یا سه یا چهار جناح سیاسیِ داخل کشور نیست. بسیج لشکر انقلاب است، بسیج مال انقلاب است.
*ملّت ایران در هر میدانی که لازم بود حاضر شدند، آنجایی که فداکاری لازم بود فداکاری کردند، جان و مال و عزیزان و فرزند و آبرو و حیثیّت، همه را به میدان آوردند… یک اکثریّت قابل توجّهی این‌جوری عمل کردند، خدای متعال [هم] پاسخ داد؛ انقلاب را برایشان حفظ کرده.
*بیانات رهبر عزیزمان در 95/9/3

1486545543smpl.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

جشنواره_پیروزی_انقلاب

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/11/24  •  ارسال نظر »

#جشنواره_پیروزی_انقلاب

1486547183_-22-_-91-1.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

جشنواره_پیروزی_انقلاب

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/11/24  •  ارسال نظر »

#جشنواره_پیروزی_انقلاب

1486547317alalam_635907990737447266_25f_4x3.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

جشنواره_پیروزی_انقلاب

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/11/24  •  ارسال نظر »

#جشنواره_پیروزی_انقلاب

1486547449farhangnews_113897-321069-1423565278.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

#شعارهای_انقلابی

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/11/24  •  ارسال نظر »

#جشنواره_پیروزی_انقلاب
#شعارهای_انقلابی

1486552032635273896199559320.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 26