*کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟*

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/09/14

 

اگر عشق نبود؛

به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟

کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟

آری… بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم …

اگر عشق نبود؛

تولیدی

اشتراک گذاری این مطلب!