تو در خواب خوش و من بی تو هر شب ....... شمارم تا سحر سیارگان را .......

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/10/15

من دچار درد بی پایان شب بیداری ام روزهای بی تو بودن خواب را از من گرفت …..
از دور برای من و تو دست تکان داد لبخند زد و در وسط حادثه جان داد
یکباره نگاهش به غریب الغربا رفت لبخند زد و دور شد و سمت خدا رفت ……

کلیپ شهید حاج حسن سهیلی (بیاد و خاطرات خوب زندگی اش)

148355193687f68f8321c99ff5af3fb1866471e11d.mp4

اشتراک گذاری این مطلب!