دلم برای خودم سوخت وقتی صدایم کرد:شما...!

نوشته شده توسط یااباعبدالله الحسین (ع) روی 1395/10/22

14841397731466636621790273.jpg

دلم برای خودم سوخت وقتی صدایم کرد:شما…!

حکایت موندن یا رفتن نیست.حکایت تنهایی دله منه!

حکایت قصه غریبی دلیه که نرفته غریب شد

از همه چیزش گذشت وهمه ازش گذشتن

خواست بره همه گفتن نرو

گفتن اگه بری غم غربت نابودت میکنه

سادگی کرد ونرفت

نرفت که نکنه ترک بخوره

غافل از اینکه اینجا پرازسنگ برای شکستنه

آری!

حکایت حکایت نامردی دنیاست

اشتراک گذاری این مطلب!

این روزها…

همه ادعا دارن طعم خیانت راچشیده اند

همه ادعا دارند که بدی را به چشمک دیده اند

همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند

این دنیارو پس کی به گند کشیده…!

دلتنگی های دلم

اشتراک گذاری این مطلب!