سخنرانی آقای آزادی:
آیا دین نیاز به باز آفرینی دارد؟
بازآفرینی رفع نقص دین نیست بلکه باز کردن چشم مکلف برای زیبایی های دین است .
چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید.
گوهر دین را باید در فضای مجازی نشر بدهیم. با فضای مجازی به عظمت انسان پی میبریم و از عظمت انسان به عظمت خداوند پی میبریم.
باید از این فرصت ها استفاده کنیم.
در ارتباط با این سه مقوله دین و هنر و فضای مجازی باید
●فرصت ها
●کاستیهای این زمینه و آسیب ها و ●راهکارها
را شناخت.
در فضای مجازی باید از هنر استفاده کنیم البته این هنر باید متعالی باشد مردم در برابر پیام های هنری سپرها را به زمین می گذارند.
زبان هنر مناسبترین زبان برای بیان دین و معارف دین است.
آسیب ها شامل:
عدم آشنایی با هنر ( حرف خوب همراه باخوب حرف زدن)
عدم انتخاب مناسب ( تفقه در دین با تکلف و به تدریج حاصل می شود)

عدم تشکل و هدف گذاری
برای مبارزه با بی برنامه گی این فضا که موجب افول و موازی کاری می شود باید مدون عمل کنیم.
راهکار: راه موفقیت برای بیان هنرمندانه دین باید به صورت گروهی و تشکیلاتی عمل کنیم.
هنرمندان دین دار در کنار متخصصان فضای مجازی حتما دنیا را آباد می کنند.هنر خوب وبد دارد هنر یک موهبت الهی است . هنر متعالی وهمگانی است وهمه مردم با هنر رابطه برقرار میکنند هرچند شدت وضعف داردتاثیر هنر ماندگار است هم نمونه اصیل دارد وهم نمونه تقلبی .برای هنرمند شدن راه طولانی باید طی کرد.
رب اشرح لی صدری یعنی خدایا دریا دلی به من عطا کن تا به زودی طغیان نکنم و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی بیان فصاحت و بلاغت داشته باشم تا بتوانیم در فضای مجازی موثر عمل کنیم واجعلنی هارون وزیرا اشاره به کار گروهی و تشکیلاتی دارد.

همایش فعالان فضای مجازی

موضوعات: دومین همایش فضای مجازی
[دوشنبه 1396-07-10] [ 11:55:00 ب.ظ ]