#تصاویر_همایش_فضای_مجازی
بخشی از سخنان آقای اسکندری معاونت فرهنگی مرکز
محتوا در فضای مجازی باید :
1_ جامعیت داشته باشد
2_اقتضای مخاطب باشد
3_مدیریت محتوا داشتن
4_تامین نیاز مخاطب

موضوعات: این هفته چه بنویسیم (10), تصاویر_اولین ـ همایش_فضای_مجازی
[چهارشنبه 1395-07-07] [ 03:09:00 ب.ظ ]