#تصاویر_همایش_فضای_مجازی
سخنرانی آقای محمدکاظم حقانی فضل
موضوع :*اهمیت وروش های پاسخگویی به سوالات دینی در فضای مجازی*

موضوعات: این هفته چه بنویسیم (10), تصاویر_اولین ـ همایش_فضای_مجازی
[چهارشنبه 1395-07-07] [ 03:09:00 ب.ظ ]