#گزارش
#اولین_همایش_فعالان_فضای_مجازی
#ناب_2
سین فرمایشات ناب اساتید گرامی در اولین همایش فعالان فضای مجازی:
1)مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی:کار شما طلاب در فضای مجازی،مهم،لازم واثرگذار است.باید در دنیای امروز اوضاع زمان وجهان را بشناسیم وبا رصد حرکات دشمن در این مسیر قدم برداریم.باید کسانی که در عرصه فضای مجازی قدم برمیدارند اولا از جهت معلومات(علی الخصوص صرف ونحو) درسطح بالا باشند وسپس با جدیت ،اراده،همت بلند،نظم وتفقه در دین وشناخت تمام ابعاد آن،در این فضا گام بردارند.
2)*جناب آقای جمشیدی مدیریت کل حوزه های علمیه خواهران*:ما باید خود در فضای مجازی حضور داشته باشیم وهم در این عرصه ،دیگران را تربیت کنیم. مدیریت در فضای مجازی نیاز به شناخت فناوری فضای مجازی ،لزوم داشتن بنیه علمی قوی،مراقبت ورعایت حریمها،ارائه مفاهیم با الگوهای هنری ورسانه نوین دارد. طلبه میبایست بعد از فارغ التحصیل شدن یک وبلاگ نویس فعال شود.
3)*آیت الله اعرافی رئیس جامعة المصطفی*:ما باید یک برنامه ریزی هدفمند وجدی برای اهداف متعالی خود داشته باشیم.هنر این است که در فضای مجازی هوشمندانه،هدفمند وعاقلانه کار کنیم.هنر ما در فضای مجازی به کم گوئی،حرف متقن واساسی زدن همراه باارائه محتوای جامع ومورد اقتضای مخاطب باشدحضور در فضای مجازی باید به صورت خلاق وهمراه با توجه به مهندسی پیام باشد.فضای مجازی نباید راهزن حضور در مساجد،حسینیه ها وتکایا باشد.

ادامه مطلب :


4)*آقای دکتر طائی زاده رئیس مرکز فناوری اطلاعات:*پیشنیاز حضور در فضای مجازی فراهم آمدن بستر مناسب،سالم وأمن است که این بستر از ابتدای ورود طلاب به حوزه علمیه ،فراهم شده است.حضور در فضای مجازی همان انقلاب صنعتی دوم است که به وقوع پیوسته است.
5)*مدیر فنی محترم سامانه جناب آقای اخباری* در رواق نامه:اگر بنده طلبه بودم آمادگی برای پاسخ به شبهات به صورت هدفمند،حتی بانکی از شبهات به عنوان گروههای مختلف تعریف میکردم وبا دوستان خود روی آن کار میکردیم.
6)*جناب آقای جلیلی صفت در رواق نامه*:کوثرنت امکانات خیلی خوبی دارد.ازجمله این امکانات فرهنگ مباحثه در فضای مجازی وانتخاب هم بحث است.انتخاب هم بحث ومباحثه در بین طلاب واساتید سراسر کشور فراهم شده است.
7)*استادمحمد کاظم حقانی فضل رئیس مرکز پاسخگوئی به سؤالات دینی:پرهیز از کپی پیست،خلاصه نویسی در فضای مجازی،توجه به اصل پاسخگوئی در فضای مجازی واهمیت آن ورعایت شاخصه های مهم در پاسخگوئی به شبهات،منبع شناسی،مجهز شدن به مهارت های عمومی نوشتن،ریشه ای بحث کردن وپرهیز از شعار زدگی در فضای مجازی از عوامل موفقیت وتاثیر گذاری در فضای مجازی است.


موضوعات: تصاویر_اولین ـ همایش_فضای_مجازی
[پنجشنبه 1395-07-08] [ 12:16:00 ق.ظ ]