دوستان رفتند و برخی جامانده شدند / دوستان رفتند و برخی بازمازنده شدند ….

برخی ماندند و از محافل اخراجی شدند ….

اما آنها که رفتند و معراجی ها شدند ….

دوستانی هم که جز برگزیدگان نبودند از شهر مقدس قم دست خالی برنگشتند و هدیه دریافت کردند هدایایی که تا آخر عمر هرگز فراموششان نمیشوند و اما خاطراتی شیرین تز جان که برای همیشه ماندگار و جاودان شدند …

موضوعات: این هفته چه بنویسیم (10), تصاویر_اولین ـ همایش_فضای_مجازی
[پنجشنبه 1395-07-08] [ 04:30:00 ب.ظ ]