همایش فعالان فضای مجازی

سخنران حجه الاسلام والمسلمین آقای عاملی

با سیستم میتوانیم فرهنگ جامعه را تغییر دهیم.چرا که سیستم تسهیل کننده و سازنده فرهنگ است.
بالاخص سیستم های الگوریتمی مجازی
را ه حل صیانت از فرهنگ اسلامی:
●خلاقیت در تولید سیستم
●قوانین و مقررات
●مدیریت داده
●سواد اینترنتی

بهترین مقابله با دشمن تقویت سایبری جمهوری اسلامی ایران است.
در محیط مجازی باید ابر قدرت بود.
قدرت های کوچک اثر گذاری محدودی دارند.
قدرت فضای مجازی رو به توسعه است.
کاربران اینترنت از مرز سه میلیارد و هفتصد میلیون گذشت.
اقتصاد اینترنت از پنج تریلیون دلار فراتر رفت و اقتصاد پنجم جهان شد.
سرمایه گذاری های بزرگ مربوط به داده های بزرگ است.
توسعه همزمان ارتباطات و اطلاعات منجر به ظهور ارتباطات و دو فضایی شدن جامعه شده است.
رویکردهایی که موجب تقویت اسلام و مسلمان می شود و تامین کننده پیشرفت پایدار اسلامی است شامل:
رویکرد راهبردی:توامان ظرفیت ها و آسیب هاست.
رویکرد دوفضایی به همه ی عرصه های کار و علم و زندگی
رویکردآسیبی: تک بعدی آسیبی به ظرفیت های فضای مجازی.
رویکرد ابزاری : فضای مجازی به مثابه وفناوری اطلاعات و ارتباطات

ادامه مطلب :

ظرفیت های جهانی و فراگیر اسلام
●جامعیت دینی
●پیام جهانی قطع نظرداز سن و حنس و قومیت و جغرافیا
●معنویت گرا و عقلانیت گرا

خصوصیات فضای مجازی برای استفاده در جامعه اسلامی:
●ماهیت دیجیتالی این فضا
ماهیت آنالوگ و دیجیتال.
ماهیت آنالوگ عین ماهیت آن است ولی ماهیت دیجیتال از خصلت فیزیکی برخوردار است و تغییر آن از جنس سخت افزار و تابع قواعد طبیعت می باشد
وجود دیجیتال و عددی محاسبات و قاعده های ریاضی است .

●هایپر لینک بودن به معنای وجود یک لینک در جهان و وجود جهان در یک واحد مجازی است که این باعث نوعی هم افزایی می شود.به عبارت دیگر هایپر لینک بودن به معنای ایجاد پنجره های تو در تویی است که در جهان مجازی تعبیه میشود .
●خصوصیت دیگر فضای مجازی غیر مرکزی بودن یا همه مرکزی شدن است.
●اتوماتیک شدن روندها و فر آیندها در نتیجه چنین فرآیندی تمامی عناصر ارتباطی حذف می شود .
●شبکه ای بودن

ما نباید مسجد رو ضعیف کنیم .اگر کاری کردیم که مسجد خلوت شد راه را درست نرفته ایم .
فضای مجازی یه زمانی فضای اطلاعات بود ولی بعد آن تبدیل به یک محیط تعاملی شده .
خوشحالم که شبکه خواهران ٬کوثرنت یک محیط تعاملی دارند .

 

 

موضوعات: دومین همایش فضای مجازی
[سه شنبه 1396-07-11] [ 12:30:00 ق.ظ ]