یکی از کلیپ هایی که در همایش پخش شد. در رابطه با انجمن علمی اساتید و استفاده ایشان از شبکه کوثرنت بوده است .

موضوعات: دومین همایش فضای مجازی
[چهارشنبه 1396-07-12] [ 10:44:00 ق.ظ ]